Hyr ett sorteringsverk från Allan Bruks AB!

Vi har ett antal förstklassiga sorteringsverk från Neuenhauser för uthyrning.

Har du ett tillfälligt jobb/behov för ett sorteringsverk?


Vilken typ av sorteringsverk behöver du hyra?

Trumsikt, stjärnsikt, vindsikt eller flip-flow sikt beroende på vilket material du skall sortera och vilka fraktioner du behöver så har vi en rad olika lösningar att erbjuda. Se vidare på www.allanbruks.se för olika typer av sorteringsverk 

Hyra sorteringsverk?

Vill du prova ett sorteringsverk innan du köper det, hyr det under en period och få huvuddelen av hyran tillgodo vid ett senare köp av sorteringsverket.
Vi hyr ut sorteringsverk under kortare eller längre perioder.
Kontakta oss för att gå igenom ditt behov och se vilken typ av sorteringsverk som passar just ditt uppdrag.

Ring oss på 010-207 05 05 och prata sorteringsverk för uthyrnig!

Sorteringsverk är en samlingsbenämning på olika maskiner eller anläggningar, mobila eller stationära, där ett material eller en vara delas upp i olika fraktioner, kvaliteter eller grupper. Ofta är det någon sort av såll- eller siktanordning men kan även vara en hel anläggning av olika komponenter eller maskiner.

 

 

Stjärnsikt sorteringsverk hyra
Stjärnsikt sorteringsverk att hyra.

Det kan till exempel var ett sorteringsverk inom: 

Gruvindustrin; i sorteringsverket sorteras sten/malm bl.a. efter kvalitet och graden av renhet från ex. kvarts och andra föroreningar.  

Sågverk; inom den gamla timmerflottningen var sorteringsverket en anläggning där stockarna sorterades i olika kvaliteter. Ett annat är sorteringsverket där den sågade varan sorteras i olika kvaliteter och dimensioner, kapas/trimmas och paketeras.  - anläggning och entreprenad; sorteringsverk används bl.a. för sortering av grus- och krossprodukter, tillverkning av jordprodukter, sortering av schaktmassor, jordmassor mm  

Återvinning; sorteringsverk används för sortering av olika material till nya användbara produkter som asfaltskross eller betongkross för ex. vägbyggnad eller tegelkross för planteringar och utsmyckning. Det kan också vara sorteringsverk för sortering av affärs- och industriavfall eller bygg- och rivningsavfall som sorteras i olika material och fraktioner för att kunna materialåtervinnas eller användas som bränsle i värmeverk. Park- och trädgårdsavfall, matavfall, delar av hushållsavfall och andra organiska avfall kan genom kompostering återvinnas och sorteras med sorteringsverk till nya jordprodukter.

 

Stjärnsikt - sorteringsverk uthyres
Stjärnsikt - sorteringsverk uthyres.

Exempel på de vanliga mobila och stationära sorteringsverk som främst används inom anläggnings-, entreprenad-, återvinning- och biobränslebranschen är;

En trumsikt är ett sorteringsverk som består av en matarficka som fördelar materialet in till en roterande trumma där själva sorteringen sker. Storleken och utformningen av hålen i den roterande trumman avgör i vilka storlekar de olika materialen sorteras. Finfraktionen faller ut ur hålen när materialet vältras runt i den roterande trumman och samlas upp på transportörer för vidare transport i anläggningen eller stackläggs bredvid maskinen.
Det som inte går igenom i trummans hål blir över- eller grovfraktionen som kommer ut i slutet av trumman och samlas även den upp på transportörer och stackläggs eller förs vidare i anläggningen. Trummans rotation, lutning och spiralformade medbringare gör att materialet förs fram igenom trumman. Genom att ha olika storlekar på hålen i olika delar av trumman kan materialet sorteras upp i flera olika storleksgrupper med en och samma trumma om så önskas. Att byta trumma i trumsikten görs snabbt och enkelt. Med olika storlekar på trummornas hål kan samma maskin användas för olika sorteringsuppgifter. Man kan även byta ut trumman mot en stjärnsikt kassett och då använda trumsikten som stjärnsikt.

 

hyra sorteringsverk
Flipflow sorteringsverk att hyra.


Flip-Flow sikt är ett mycket användbart sorteringsverk för att separera riktigt fina – ner till 0,5 mm – fraktioner från de mest besvärliga blöta, klibbiga och fibrösa material. Materialet läggs i en matarficka som sedan jämnt fördelar det ut på en transportör. Flip-Flow sikten ligger lutande och fylls på med material upptill. Lutningen kan justeras och bestämmer delvis hur noggrann sorteringen blir. Materialet sprids över siktdäcket som består av speciella Flip-Flow dukar tillverkade av polyuretan. Siktdukarna sträcks och slackas snabbt vilket accelererar materialet upp till 50G. Finfraktionen faller igenom dukarna och samlas upp på en transportör medan den grövre fraktionen fortsätter att transporteras över siktdukarna för att till slut även den samlas upp på en transportör.  De kraftiga rörelserna på siktdukarna gör att även riktigt kladdiga och blöta material inte fastnar i dukarna. Om man vill separera olika fraktioner kan man använda olika dukar i samma maskin. 

 

Trumsikt sorteringsverk uthyres
Trumsikt sorteringsverk uthyres.

En trumsikt är ett sorteringsverk som består av en matarficka som fördelar materialet in till en roterande trumma där själva sorteringen sker.

Storleken och utformningen av hålen i den roterande trumman avgör i vilka storlekar de olika materialen sorteras. Finfraktionen faller ut ur hålen när materialet vältras runt i den roterande trumman och samlas upp på transportörer för vidare transport i anläggningen eller stackläggs bredvid maskinen. Det som inte går igenom i trummans hål blir över- eller grovfraktionen som kommer ut i slutet av trumman och samlas även den upp på transportörer och stackläggs eller förs vidare i anläggningen. Trummans rotation, lutning och spiralformade medbringare gör att materialet förs fram igenom trumman. Genom att ha olika storlekar på hålen i olika delar av trumman kan materialet sorteras upp i flera olika storleksgrupper med en och samma trumma om så önskas. Att byta trumma i trumsikten görs snabbt och enkelt. Med olika storlekar på trummornas hål kan samma maskin användas för olika sorteringsuppgifter. Man kan även byta ut trumman mot en stjärnsikt kassett och då använda trumsikten som stjärnsikt.

 

hyra Trumsikt sorteringsverk
Trumsikt sorteringsverk att hyra.

Hyr ditt sorteringsverk av Allan Bruks AB! 

Allan Bruks AB


Allanbruks

© Copyright 2018 Allanbruks
Sajt producerad av Piliz MflTop